Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

Concursul pentru ocuparea functiei de secretar sef - Proba scrisa - subiect si barem

Subiectul si baremul de evaluare al probei scrise din data de 17.10.2018 - aici

Anunt concurs ocupare post secretar sef

ANUNŢ

 Colegiul „Nicolae Titulescu” Brașov organizează concurs, pentru ocuparea postului contractual vacant de: secretar șef, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014.

Concursul va avea loc la sediul colegiului din str. 13 Decembrie nr. 125, județul Brașov.

Calendarul concursului este următorul:17.10.2018 ora 10:00 proba scrisă, 22.10.2018 ora 10:00 proba practică, 24.10.2018 ora10:00 interviul.

Condiţii de participare:

- nivelul studiilor: medii;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Colegiului în termen de  10 zile lucrătoare  de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial Partea a III-a.

Perioada de înscriere este 04.10-11.10.2018 ora 12.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Colegiului și pe site-ul școlii. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Colegiului şi la telefon 0268548048.

 Director,

 Prof.dr. Știucă Nicoleta

(detalii aici)

Cerere inscriere concurs