Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

Anunț privind înscrierea la examenul de Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2022

Perioada de înscriere: 18-25 iulie 2022

Program secretariat pentru înscrieri:

         - luni-vineri 10.00-14.30

Acte necesare:

         - copie certificat naștere

         - copie act de identitate

         - copie certificat căsătorie (dacă este cazul)

         - foaie matricolă

         - 2 poze format ¾ cm

         - cerere tip (se completează la secretariat)

 Director,

Prof. Dr. Știucă Nicoleta Angelica