Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

Clasa a V-a

ANUNȚ

privind înscrierea în clasa a V-a  an școlar 2022-20223

            Înscrierile se vor efectua la secretariatul Colegiului după următorul program:

Perioada 14-17 iunie 2022 interval orar 12.00-14.00

Perioada 20-23 iunie 2022 interval orar 14.00-17.00

            Acte necesare:

- dosar plic

- copie certificat naștere copil

- copie acte identitate părinți

- foaie matricolă/adeverință de studiu pentru ciclul de învățământ primar

- cerere-tip (se completează la secretariat)

- în cazul familiilor divorțate, părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

 Director,

Prof. Dr. Știucă Nicoleta Angelica