Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

ECDL

Centrul Colegiul NICOLAE TITULESCU BRAŞOV este Centru de Testare Acreditat ECDL RO689

 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internaţional.

Permisul ECDL este folosit şi recunoscut în 150 de ţări  de către companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obţinut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de ţări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

 

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie şi doreşte să îşi certifice la standard recunoscut internaţional abilităţile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenţii, funcţionarii publici sau angajaţii  în companii îşi pot dovedi abilităţile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

 

Avantaje ECDL

 

  • Elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Programa pentru obţinerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la şcoală pentru obţinerea unei certificări cu recunoaştere internaţională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competenţe digitale de la Bacalaureat.

  • ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine o bursă în străinătate.
  • Studenţii îşi pot echivala diverse cursuri de informatică sau birotică cu Permisul ECDL la anumite universităţi.

 

  • Un CV este 100% complet cu ECDL

Permisul ECDL deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun, îmbunătăţeste perspectivele de promovare în carieră şi scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 

  • Cadrele didactice din învăţământul preuniversitar care deţin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile.

 

Începând cu 1.09.2013 s-a trecut la certificarea competenţelor ECDL pe baza unei serii generală, unică pentru toate competenţele ECDL, pe care persoana urmăreşte să le obţină pe parcursul vieţii. Din acest moment se utilizează noţiunea de profil ECDlL şi totodată devin disponibile noi module pentru certificări noi.

Până la această dată competenţele noi erau solicitate în baza unui nou card de aptitudini. Elevii colegiului nostru, înscrişi în baza cardului de aptitudini, vor finaliza conform programelor valabile înainte de 1.09.2013. Tarifarea însă este unitară.

Profilul ECDL

 

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerinţele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul  ECDL nu expiră şi poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieţii.

 

 

        

 

Module ECDL

Certificări ECDL - Profilul ECDL  pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC şi  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competenţe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL. 

 

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obţine în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

 

MODUL

Testare

Aplicaţii pentru testare

Aplicaţii pentru pregătire

Simulări disponibile

Utilizarea computerului

 

automată online

MS Word 2003/2007/2010/2013

MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

online

Instrumente online

 

automată online

nu este cazul

E9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

online

Editare de text

 

automată online

MS Word 2003/2007/2010/2013

MS Word 2003/2007/2010/2013

online

Calcul tabelar

 

automată online

MS Excel 2003/2007/2010/2013

MS Excel 2003/2007/2010/2013

online

 

 

 

 

 

 

Permisul ECDL PROFIL BAC se obţine în urma promovăriia 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 

MODUL

Testare

Aplicaţii pentru testare

Aplicaţii pentru pregătire

Simulări disponibile

Utilizarea computerului

 

automată online

MS Word 2003/2007/2010/2013

MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

online

Instrumente online

 

automată online

nu este cazul

E9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

online

Editare de text

 

automată online

MS Word 2003/2007/2010/2013

MS Word 2003/2007/2010/2013

online

Calcul tabelar

 

automată online

MS Excel 2003/2007/2010/2013

MS Excel 2003/2007/2010/2013

online

Prezentări

 

automată online

MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

online

Baze de date

 

automată online

MS Access 2003/2007/2010/2013

MS Access 2003/2007/2010/2013

online

 

Cum se echivalează proba de Competenţe digitale la Bacalaureat

 

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL START BAC*

utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL PROFIL BAC*

Permisele ECDL PROFIL START BAC şi ECDL PROFIL BAC se obţin în baza unei Serii de înscriere generală unică.

“utilizator nivel mediu”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start**

utilizator experimentat”,pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet**

**Permisele ECDL Start şi ECDL Complet se obţin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

 

 

Alte scheme de certificare ECDL - Profilul ECDL  pentru viaţă

Candidatul îşi poate dezvolta permanent Profilul ECDL,  obţinând noi certificări ECDL..

ECDL STARTeste o certificare a competenţelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competenţele şi ariile de cunoaştere IT cheie:Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.                     

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

ECDL STANDARD  este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL şi care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiţionale la alegere, astfel încât să se dezvolte şi să se certifice competenţa digitală.

Cele 3 module adiţionale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*, Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

 

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

** KompoZer; Testare: automată online  Simulări disponibile: online

***Gimp  Testare: automată online  Simulări disponibile: online

****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

 

ECDL AVANSAToferă cunostinţele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicaţii specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

 

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

Câte un permis ECDL AVANSAT se obţine după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obţine prin promovarea şi certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

 

ECDL PROFIL DIDACTICse adresează cadrelor didactice care, deţinând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obţinerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obţine în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

 

Înscrierea

Vă puteţi înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare şi achiziţionând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

 

 

Durata obţinerii certificării

Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Candidaţii nu au obligaţia de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL.

 

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Alegeţi certificarea ECDL de care aveţi nevoie şi intraţi în programul internaţional de certificare a competenţelor digitale!

 

 

În centrul de examen de la Colegiul Nicolae Titulescu:

 

Precizare pentru elevii înscrişi deja în programul de certificare ECDL prin card de aptitudini

  Permisul ECDL START/COMPLET
Permisul ECDL Complet indică faptul că deţinătorul a trecut un test teoretic care evaluează conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei şi şase teste practice care evaluează competențele de bază ale deţinătorului în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente, parcurgând modulele:

1.       Concepte generale ale Tehnologiei Informaţiilor (M1),

2.       Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor (M2),

3.       Editare de text (M3),

4.       Calcul tabelar (M4),

5.       Baze de date (M5),

6.       Prezentări (M6),

7.       Informaţie şi Comunicare (M7) .

După parcurgerea a 4 module (Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor –M2, Editare de text – M3, Informaţie şi Comunicare – M7, iar al patrulea ales de candidat în funcţie de necesităţile acestuia) se obține Permisul ECDL Start.  

 

Taxe practicate de Centrul de testare ECDL RO689  

 

Taxă

Preţ lei fără TVA

Unitatea de măsură

Taxă serie de înscriere generală unică cu preţ întreg(cadre didactice)

135

Serie

Taxă serie de înscriere generală unică cu preţ redus(elevi)

110

Serie

Taxă examinare ECDL nivel start/standard

16

Modul

Taxă simulare ECDL start/standard

5

Modul

Taxă permis ECDL start/standard

21

Serie

Taxă permis ECDL PROFIL BAC

7

Serie

 

La preţurile menţionate se adaugă TVA 20%. Fiecare examen de modul, chiar şi repetat în caz de nepromovare, se taxează la fel.Taxa de permis  poate să fie 0 în limita celor 15 gratuităţi pe care le oferă ECDL ROMANIA fiecărui centru şcolar de testare ECDL.

 

La testare pot participa din această şcoală sau alte şcoli elevii şi cadrele didactice iar numai din această şcoală personalul angajat al acestei şcoli.

 

Dacă un candidat anunţă cu cel puţin o oră, înaintea orei de susţinere a examenului (când sesiunea este programată cel puţin de la ora 10), că nu mai poate participa, poate fi retras din programare şi nu mai este taxat.

Dacă sesiunea este programată înainte de ora 10 atunci candidatul trebue să anunţe scoaterea din programare cu cel puţin o oră înainte de ora 17 a zilei precedente celei în care este programată sesiunea, pentru a nu mai fi taxat.

 

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

 

Folosiţi simulările ECDL pentru a vă instrui şi acomoda cu testul ECDL. O simulare se poate achiziţiona chiar şi înainte de a vă înscrie efectiv în programul de atestare a competenţelor ECDL.

 

 

Contact

 

Centrul de testare ECDL “COLEGIUL NICOLAE TITULESCU  BRAȘOV
Colegiul Nicolae Titulescu Bra
șov, str. 13 DECEMBRIE, nr.125

 

          Profesorii Colegiului “Nicolae Titulescu” Braşov, acreditaţi, de către ECDL ROMÂNIA SA - beneficiarul   sublicenţei exclusive ECDL pentru România, suntem  prof. Cîrjean Costică şi prof. Geoge Carmen.