Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046; 0268/548047; 0268/548048

  

Anunț privind înscrierea la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022

Anunț privind înscrierea la examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2022

Perioada de înscriere: 23 – 27 mai 2022

Program secretariat pentru înscrieri:

    - luni, miercuri, vineri 10.00 – 15.00

    - marți, joi 10.00 – 17.00

Acte necesare:

    - copie certificat naștere

    - copie act de identitate

    - copie certificat căsătorie (dacă este cazul)

    - foaie matricolă

    - 2 poze format ¾ cm

    - cerere tip (se completează la secretariat)

Director,

Prof. Dr. Știucă Nicoleta Angelica

INSCRIERI CLASA PREGATITOARE AN SCOLAR 2022-2023

ANUNȚ

privind înscrierea în clasa pregătitoare an școlar 2022-20223

           

Perioada*:

            11 aprile 2022 – 10 mai 2022

Program:

            Luni-Joi: 8,00-18,00

            Vineri: 8,00-17,00

*la secretariatul Colegiului „Nicolae Titulescu”, Brașov sau online la https://inscriere.edu.ro/

            Acte necesare:

- dosar plic

- copie certificat naștere copil

- copie acte identitate părinți

- cerere-tip (se completează la secretariat)

- pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 și au frecventat învățământul preșcolar este necesară și recomandarea eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

- pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie 2022 - 31 decembrie 2022 și nu au frecventat învățământul preșcolar sau care s-au întors din străinătate este necesară și evaluarea dezvoltării copiilor efectuată de CJRAE/CMBRAE.

- în cazul familiilor divorțate, se vor respecta prevederile art. 14(4) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar 2022-2023: Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

 

 

Procedura de înscriere în învățământul primar conform O.M.E. nr. 3445/17.03.2022

 

Art.13.

(1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere  însoțită de documente justificative.

(2)   Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3)   În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4)   Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5)  În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

 

 

            Director,                                                                                                                

Prof. Dr. Știucă Nicoleta Angelica