Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046

Pagina oficială Facebook https://www.facebook.com/titubv

Adresă e-mail pentru contestații examene naționale: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Clasa pregatitoare

 

            ÎNSCRIERI ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

            Pentru anul școlar 2024-2025, Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov va organiza admiterea în clasa pregătitoare pentru 1 clasă cu 22 de elevi.

Completarea de către părinți a cererilor-tip pentru înscrierea în clasa pregătitoare se va face în perioada 11 aprilie - 14 mai 2024, de luni pana joi între orele 08.00 - 18.00 si vinerea între orele 08.00 - 17.00.

 

             Reglementări:

 (1) Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative.

(2)   Cererea-tip de înscriere se poate completa online pe https://inscriere.edu.ro/, transmite prin e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

(3)   În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).

(4)  Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

(5)  În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.

 

Director,

Prof. Nicoleta Angelica ŞTIUCĂ

 

Documente necesare şi informaţii găsiţi mai jos:

 

O R D I N privind aprobarea  Calendarului înscrierii/Metodologie înscriere învățământ primar 2024-2025

Lista documentelor necesare înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025

Declaraţie pe proprie răspundere privind corectitudinea datelor şi informaţiilor cuprinse în cererea tip de înscriere (pentru cei care transmit documentele online, email, posta)

Criterii generale si specifice pentru departajare

Arondarea străzilor

Programul de functionare al secretariatului

Luni - Vineri:
07.30 – 15.30

Program cu publicul

Luni - Joi

13.30 - 15.00

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a