Colegiul Nicolae Titulescu Brasov
Str. 13 Decembrie nr.125

Telefon: 0268/548046

Pagina oficială Facebook https://www.facebook.com/titubv

Adresă e-mail pentru contestații examene naționale: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Activitati profesionale, de perfectionare si de cercetare ale profesorilor

ARTICOLE  ȘTIINȚIFICE/VOLUME PUBLICATE      
           
Nr. crt. Autorul Titlul articolului/titlul volumului Volumul în care a fost publicat Editura / anul ISBN /ISSN
1 Grigoraș Elena  Româna de nota 10 (coordonator)   Aula Magna, 2018 978-606-94115-4-4
2 Ilies Gabriela Ruxandra Lesen im digitalen Wandel -
der Umgang mit Fakenews
Deutsch Aktuell  Heft Nr. 33, September 2021 ISSN 1221-3292
3 Greiner Rodica Proiect didactic - Verbul Inovație în educație Centrul de Excelență Eurotrading SRL Noiembrie 2019 ISSN 2668-7097
4 Caşaş Anca Experimentul, resursă indispensabilă pentru un act instructiv-educativ de calitate Simpozioanele ştiinţelor Revistă anuală Colegiul Naţional Radu Negru Făgăraş 2019 ISSN 2026-1518
5 Caşaş Anca Radioactivitatea Simpozioanele ştiinţelor Revistă anuală Colegiul Naţional Radu Negru Făgăraş 2021 ISSN 2068-1518
6 Caşaş Anca Educaţie, maturizare şi dezvoltare Modele de teste iniţiale, formative, sumative şi fişe de lucru Revista Naţională - electronică 2020 ISBN 978-973-0-32746-5
7 Caşaş Anca Implicarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în activităţile desfăşurate în cadrul orelor şi nu mumai Simpozion naţional Exemple de bune practici în recuperarea elevilor CES Revistă online 2021 ISSN 2559-7505 ISSN-L 2559-7505
8 Caşaş Anca Experimentul în cadrul orei de biologie Lucrările simpozionului multidisciplinar internaţional Creativitate şi inovaţie în procesul instructiv-educativ 2021 ISBN 978-973-0-34770-8
9 Greiner Rodica „Crabii și creveții”, „Merge mingea în cerc”, „Toți deodată”, „Tunelul”, „Schimbați liniile” „Joc, mișcare și voie bună” - auxiliar didactic Pro Marketing S.R.L. Reșița, 2018 ISBN 978-973-0-27774-6
10 Velea Adina Ioana Self-repairs and certainty in Romanian academic meetings Communicating certainty and uncertainty in medical, supportive and scientific contexts John Benjamins Publishing Company, 2014 ISBN 978 90 272 1042 5
11 Mihaela Gheorghe and Velea Adina Ioana Control Acts in Romanian  Professional communication across languages and cultures John Benjamins Publishing Company, 2012 ISBN 978 90 272 1034 0
12 Velea Adina Ioana Aspecte ale politeții în mediul profesional românesc Limba română. Ipostaze ale variației lingvistice Editura Universității din București, 2011 ISBN 978 606 16 0046 5
13 Velea Adina Ioana Acte de vorbire directive în mediul academic românesc: strategii discursive și lingvistice Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică Editura Universității din București, 2012 ISBN 978 606 16 0197 4
14 Velea Adina Ioana The linguistics of feedback: entitlement and contingency Structure, Use, and Meaning. Linguistic studies Casa Cărții de Știință, 2012 ISBN 978 606 17 0260 2
15 Velea Adina Ioana Imperatives and Commitments in Romanian Academic Meeting Interactions Pragmatics 2013 ISSN 1018 2101
16 Velea Adina Ioana Imperatives and subjunctives in Romanian Journal of Pragmatics 2013 ISSN 0378-2166
17 Velea Adina Ioana Syntactic and functional patterns of the form ‘TE/VĂ ROG’ in Romanian written communication Studii si Cercetari Lingvistice LXIV 2013 ISSN 0039 405X
18 Alecu, Ș, Ionescu – Bondoc, D. Study concerning the proprioception training in 110 m hurdles event technique optimization Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), ), vol. 18 Supplement issue 5, Art 290 2018 ISSN: 2247 - 806X
19 Alecu, Ș., Ionescu – Bondoc, D, Nechita, F., Individual training in the alternating problem 110 m. Hurdles through self control awareness of techniques based on checks perceived during execution Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), vol. 17 Supplement issue 5, Art 225, 2017 ISSN: 2247 - 806X
20 Alecu, Ș., Ionescu – Bondoc, D., Ionescu – Bondoc, A, Ionescu – Bondoc, C, Nechita, F., The importance of proprioceptive training and its results in the junior category sports training LUMEN Proceedings 4th international scientific conference SEC – IASR 2019 ISSN: 2601 – 2529
21 Alecu, Ș., Ionescu – Bondoc, D., STUDY ON PROPRIOCEPTIVE TRAINING IN THE OPTIMIZATION OF THE 110 METER PROBE TECHNIQUE Gymnasium Scientific Journal of Education, Sports and Health, No. 1, vol. XVIII 2017 ISSN: 2344 – 5645
22 Alecu, Ș., Ionescu – Bondoc, D. THE IMPORTANCE OF THE PROPRIOCEPTIVE TRAINING AND ITS RESULTS IN JUNIOR HURDLE ATHLETES Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series IX: Sciences of Human Kinetics 2019 ISSN: 2344 – 2026
23 Alecu Ș., Ionescu - Bondoc, D. Technical Development of Junior, Beginners, Advanced and Performers, Involving Proprioceptive Training, in the 110 M Hurdles GYMNASIUM, [S.l.], v. XXI, n. 2 (Supplement), p. 58-72 2020 ISSN 2344-5645
24 Alecu Ștefan BAZELE GENERALE ALE ATLETISMULUI, TEORIA ȘI PRACTICA INSTRUIRII ÎN ATLETISM, METODICA PREDĂRII ATLETISMULUI ÎN ȘCOALĂ ÎN SISTEMUL UNIVERSITAR Curs de bază 2022 ISBN 978-606-19-1582-8
25 Neniu Elena APA VIE, APA MOARTĂ APA, MIRACOLUL VIEȚII 2008 ISBN 978-973-88985-0-9
26 Neniu Elena Elemente de deontologia evaluării în contextul creșterii calității actului educațional  SUCCESUL ȘI INSUCCESUL ȘCOLAR 2009 ISSN 2066-5792
27 Neniu Elena  Proiectul-o alternativă modernă a activității de predare-învățare Simpozioanele științelor, nr.4/2013 2013 ISSN 2068-1518
28 Neniu Elena Despre Forța CORIOLIS REVISTA DE ȘTIINȚE 2013 ISSN 2284-6301
29 Neniu Elena Biofizica sistemului auditiv și metode moderne de tratament a defectelor aparatului auditiv Simpozioanele științelor, nr.5/2014 2014 ISSN 2068-1518
30 Neniu Elena Electroencefalografia și magnetoencefalografia Simpozioanele științelor, 2019 2019 ISSN 2068-1518
31 Neniu Elena Fișă de lucru- Efectul magnetic al curentului electric Soft educațional ,, Pași spre vacanță,, 2020 ISBN 978-973-0-32139-5
32 Neniu Elena Probleme cu...probleme! Revista Națională de Profil Psihopedagogic pentru Cadre Didactice  INOVAȚIE ÎN EDUCAȚIE 2020 ISSN 2668-7097/ISSN-L 2668-7097
33 Velea Adina Ioana Imperatives in Romanian and English meetings. A cross-functional study LIMBA ROMÂNĂ: VARIAȚIE SINCRONICĂ, VARIAȚIE DIACRONICĂ 2013 ISBN: 978-606-16-0342-8
34 Velea Adina Ioana Proxemics and Identity in “A Beautiful Mind”. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 4 (53) No.1 2011 ISSN 2066-768X
35 Man Dorel Ordinul "Mihai Viteazul" prevestitor al Marii Uniri În lucrarea "85 ani de la Marea Unire de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918" Brașov, 2003, p.110-116 ISBN: 973-9423-83-3
36 Man Dorel Medalia"Cruciada împotriva comunismului"-semnificație destin și conotații istorice În revista "Trecut românesc - viitor european" I p 94-102, Editura Pastel Brașov 2015 ISBN: 978-606-658-157-8
37 Man Dorel Medalii școlare(1928-1930) Premiul I, II, III  În revista "Trecut românesc - viitor european" II p 103-112, Editura Pastel Brașov 2015 ISBN: 978-606-658-157-8
38 Man Dorel Medalia "În amintirea încoronării - 1921" În revista "Trecut românesc - viitor european" II p 41-48, Editura Pastel Brașov 2016 ISBN: 978-606-658-220-9
39 Man Dorel Semnul invalizilor de război, România 1918 În revista "Trecut românesc - viitor european" III p 88-97, Editura Pastel Brașov 2017 ISBN: 978-606-658-267-4
40 Man Dorel Un secol de la intrarea României în Primul Război Mondial 1916-2016  În revista "Colecții si colecționări din Sălaj" V, 2016 p. 116-132, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016 ISSN: 2537-3404
41 Man Dorel Medalii școlare(1941) Premiul I, II, III  În revista "Colecții si colecționări din Sălaj" VI, 2017 p. 157-162, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2017 ISSN: 2537-3404
42 Man Dorel Unitatea de neam s-o împlinit în Marea Unire În lucrarea "Volum Omogial dedicat Marii Uniri de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918" p. 17-40 Editura Axa Botoșani, 2018 ISBN: 978-973-660-549-9
43 Man Dorel Ion Antoescu, soldat si martir pentru România Mare În lucrarea "Volum Omogial dedicat Marii Uniri de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918" p. 149-203 Editura Axa Botoșani, 2018 ISBN: 978-973-660-549-9
44 Drăgan Carmen Silvia & Erlic Cristian Memorator de matematică clasele IX-XII/Bacalaureat Memorator matematica  Aula , Brașov 2010 ISBN 978-973-754-098-0
45 Drăgan Carmen Silvia & Erlic Cristian Bacalaureat de nota 10/ Matematică M2 Culegere probleme Aula , Brașov 2010 ISBN 978-973-754-092-8
46 Drăgan Carmen Silvia & Erlic Cristian Matematică 35 de teste pentru Bacalaureat Culegere probleme Aula , Brașov 2010 ISBN 973-8261-07-4
47 Horneț Constantin, Drăgan Carmen, Radocea Cecilia Discipline opționale 200-2001 Discipline optionale Fundația „România de mâine” București 2000 ISBN 973-582-200-8
48 Maria Țuțuian, Drăgan Carmen Culegere de probleme de matematică Culegere probleme Universitatea Transilvania, Brașov 2000 ISBN 973-99-441-5-3
49 Drăgan Carmen Silvia  Bijectivitatea funcțiilor de la simplu la complex Universul Științelor  Iași 2013
Asociația Vasile Ponor
ISBN 978-606-576-688-4
50 Drăgan Carmen Silvia Reforma în învățământul românesc și implicațiile ei asupra unei unități de învățământ Eficiență, legalitate, etică în economiile post aderare Universitatea Spiru Haret Brașov, Sesiunea de comunicări  ediția XVI ISBN 973-632-312-9
51 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Managementul structurilor arhivistice din Braşov" carte de autor "Globe Edit", Germania, 2016 ISBN 978-3-330-71338-3
52 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Cartea, comoară pentru suflet" "Părinţii, principalii parteneri în procesul instructiv-educativ al copiilor" PIM Iaşi, 2014 ISBN 978-606-13-2209-1
53 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Alienarea socială a adolescentului în absenţa modelului parental" "Educaţia şi provocările lumii contemporane" ISJ Galaţi, 2012 ISBN 978-973-0-12917-5
54 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Arhive şi biblioteci - o veche polemică terminologică, în actualitate" "Cercetări şi Studii", nr.2/2011 Editura "Paralela 45", 2011 ISBN 978-973-47-1261-8
55 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "An Overview on the Actual Romanian Archivistic" "Cercetări şi Studii", nr.1/2011 Editura "Paralela 45", 2011 ISBN 978-973-47-1261-8
56 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Tradition et modernite dans le management de l'archivage de Brasov" "Perspective contemporane asupra lumii medievale-conceptul de normă" Editura "Tiparg", Univ. Piteşti, 2010 ISSN 2067-8339
57 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Archives, librairies, museums-conceptual clarifications" "Inovare în bibliotecă", vol. conf. internaţionale BIBLIO 2010 Editura Univ. Transilvania, Brasov, 2010 ISSN 2066-5121
58 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Management strategic în arhivele româneşti" "Informare şi documentare" Editura Bibliotecii Naţionale a României, 33/2010 ISSN 2065-1058
59 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "The Romanian Archives - A History of the Beginnings" "Perspective contemporane asupra lumii medievale-conceptul de normă" Editura "Tiparg", Univ. Piteşti,2009 ISSN 2067-8339
60 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Rădăcinile româneşti ale dramaturgiei lui Eugen Ionescu" "Diaspora culturală românească, paradigmen lingvistice, literare şi etnofolclorice" Editura "Alfa", Iaşi, 2009 ISBN 978-606-540-037-5
61 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Despre plurlingvism" "Observatoire Europeene de plurilinguisme - La Charte Europeene du Plurilinguisme" Paris, 2008  
62 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Simbolistica apei în opera lui Mihail Sadoveanu" "Corespondenţe", revista ISJ Braşov, nr. 1(3)/2008 Editura SC "Priograph" SRL Braşov, 2008 ISSN 1843-8318
63 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "Personajul-pivot în teatrul lui Eugen Ionescu" "Corespondenţe", revista ISJ Braşov, nr. 3/2007 Editura SC "Priograph" SRL Braşov, 2007 ISSN 1843-8318
64 Ştiucă Nicoleta - Angelica  Proiectul "Scriitori braşoveni" "Braşovul văzut de tineri" Editura "Pastel", Braşov, 2008 ISBN 978-973-598-273-7
65 Ştiucă Nicoleta - Angelica  "O bibliotecă şcolară din zilele noastre - biblioteca Liceului Nicolae Titulescu din Braşov" "Bibliotecarul argeşean", nr. 85-88 Editura Univ. Piteşti, 2009  
66 Muntean Ionela ,,Hai la drum!,,(joc didactic)/Învățătorul ia cuvântul Învățătorul ia cuvântul Editura Diana , Pitești,2013 ISBN 978-606-8127-14-9
67 Muntean Ionela ,,Spune-mi cum e în povestea ta?,, Dascăli emeriți, nr.15 Editura Smart Academic, Bacau, 2019 ISSN 2601-2030, ISSN-L 2601-2030
68 Muntean Ionela ,,O călătorie distractivă,prin clasa pregătitoare,, Pachet educațional Editura Edu, Târgu Mureș,2020 ISBN 978-606-8531-52-6
69 Muntean Ionela ,, O călătorie distractivă spre cunoastere - clasa I,, Pachet educațional Editura Edu, Târgu Mureș,2021 ISBN 978-606-8531-93-9
70 Muntean Ionela ,,Călător în jurul lumii,, ,, Inovație în educație,,/ Volum colectiv- ediție online Grup Editorial Edu ,2022 ISBN 978-606-9086-10-0
71 Muntean Ionela ,, Cartea în care mi-ar plăcea să locuiesc,, Revista școlară națională ,, Inovație în educație,,/ Volum colectiv Centrul de Excelență Eurotrading, 2020 ISSN 2668-8166/ ISSN-L 2668-7097
72 Muntean Ionela ,, Prieteni prin corespondență,, Revista simpozionului național,, Metode inovative de predare-învățare-evaluare ”, editie online Centrul de Excelență  Eurotrading, 2020 ISBN 978-973-0-31282-9
73 Muntean Ionela ,, O aventură educativă prin clasa a II -a  Pachet educațional Grupul Editorial Edu, 2021 ISBN 978-606-9086-18-6
74 Gatea Sorin Tradiții de Crăciun "Sărbătoarea Nașterii Domnului.Tradiții și obiceiuri.Resurse educaționale și metode inovative de abordare",  ediție online Simpozion național cu participare internațională, 2022 ISBN 978-973-0-38200-6
75 Trif Septimius  Munții Baiului. Modelarea actuală a reliefului carte de autor publicație în regie proprie, Brașov / 2014 ISBN: 978-973-0-15281-4
76 Trif Septimius  Treptele de nivelare din Carpații Meridionali  carte de autor publicație în regie proprie, Brașov / 2014 ISBN: 978-973-0-15358-3
77 Trif Septimius  Munții Baiului. Analiza susceptibilității terenurilor la eroziunea în suprafață  carte de autor publicație în regie proprie, Brașov / 2018 ISBN: 978-973-0-26232-2
78 Trif Septimius  Treptele de nivelare din Carpații Meridionali - Ediția a II-a carte de autor publicație în regie proprie, Brașov / 2018 ISBN: 978-973-0-26310-7
79 Trif Septimius  Munții Baiului- degradarea mediului în etajul pajiștilor subalpine publicație pe suport CD Brașov / 2013 ISSN: 2247-3424
80 Trif Septimius  Tipuri de peisaje în domeniul subalpin-supraforestier în Masivul Piatra Mare publicație pe suport CD Edit. EUROBIT / Timișoara / 2013 ISSN: 2343-8495
81 Trif Septimius  Tipuri de peisaje în domeniul subalpin-supraforestier în Masivul Piatra Mare Simpozionul Internațional ,,România între orient și occident", vol. III Edit. Little Lamb, Suceava / 2013 ISBN: 978-606-648-073-4
82 Trif Septimius  Tipuri de peisaje în domeniul subalpin-supraforestier în Masivul Piatra Mare Terra SGR nr. 1 - 2 Edit. CD PRESS, București / 2013 ISSN: 0373-9570
83 Trif Septimius  Evaluarea eroziunii superficiale a solului în Munții Leaota Simpozionul Internațional ,,România între orient și occident", vol. IV Edit. Little Lamb, Suceava / 2014 ISSN: 2247-2746
84 Trif Septimius  Munții Baiului- modelarea actuală a reliefului în etajul pajiștilor subalpine GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XVIII Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2014 ISSN: 1841-9941
85 Trif Septimius  Implementarea modelului U.S.L.E. prin utilizarea tehnicilor GIS. Studiu de caz Munții Leaota  GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XVIII Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2014 ISSN: 1841-9941
86 Trif Septimius  Procesarea prin trunchiere a fișierelor video utilizate în lecția de geografie  Lucrările conferinței internaționale ,,Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei", vol. XIV Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca / 2015 ISSN: 2247-7500
87 Trif Septimius  Realizarea profilului geografic, utilizat în lecția de geografie  Lucrările conferinței internaționale ,,Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei", vol. XIV Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca / 2015 ISSN: 2247-7500
88 Trif Septimius  Munții Postăvaru. Analiza satelitară a evoluției spațiale a fondului forestier în primii 13 ani ai sec. al XXI-lea GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XIX Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2015 ISSN: 1841-9941
89 Trif Septimius  Munții Piatra Mare. Analiza satelitară a evoluției spațiale a fondului forestier în primii 14 ani ai sec. al XXI-lea Simpozionul Internațional ,,România între orient și occident", vol. V Edit. Cetatea Doamnei, Piatra Neamț / 2016 ISBN: 978-606-643-293-1
90 Trif Septimius  Implementarea tehnicilor GIS pentru analiza și ilustrarea modalităților de reprezentare a adâncimii fragmentării reliefului  GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XX Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2016 ISSN: 1841-9941
91 Trif Septimius  Parcul Național Piatra Craiului. Analiza satelitară a evoluției spațiale a fondului forestier în primii 14 ani ai sec. al XXI-lea GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XX Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2016 ISSN: 1841-9941
92 Trif Septimius  Google Timelapse, aplicație utilă pentru argumentarea unor conținuturi la orele de geografie din ciclul liceal publicație pe suport CD Cluj-Napoca / 2016  ISSN: 2392-8891
93 Trif Septimius  Implementarea tehnicilor GIS pentru analiza și ilustrarea modalităților de reprezentare a densității fragmentării reliefului  Lucrările conferinței internaționale ,,Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei", vol. XVI Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca / 2017 ISSN: 2247-7500
94 Trif Septimius  Probleme fundamentale ale lumii contemporane prin prisma aplicației Google Timelapse Lucrările conferinței internaționale ,,Tendințe actuale în predarea și învățarea geografiei", vol. XVI Edit. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca / 2017 ISSN: 2247-7500
95 Trif Septimius  Susceptibilitatea terenurilor la eroziunea în suprafață - studiu de caz Munții Baiului   GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XXI Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2017 ISSN: 1841-9941
96 Trif Septimius  Subcarpații Prahovei la Breaza, analiza riscului pentru alunecări de teren  GEIS referate și comunicări de geografie, vol. XXII Edit. Casei Corpului Didactic, Deva / 2018 ISSN: 1841-9941
97 Trif Septimius  Situri paleontologice (nevertebrate marine) și arheosituri paleolitice din Culoarul Transcarpatic Bran - Rucăr - Dragoslavele (Romania), repere ale unui geoturism cu scop didactic și științific Lucrările Conferinței Naționale Resurse turistice, agrementul și turismul sportiv - factori de progres comunitar Edit. Solon, Bistrița / 2019 ISSN: 2734-6129
98 Bîja Mihaela Istoria critică a literaturii române sau Pentru cine să votezi, cititorule? ”Discobolul” , anul XII, nr. 136-137-158, aprilie-mai-iunie 2009 Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, 2009 ISSN: 1453 - 8881
99 Bîja Mihaela ”Alin și Alice”   Editura Aula Magna, 2005 ISBN: 973-8261-59-7
100 Bîja Mihaela ”Alotropii ale conceptului de iubire în literatura română a sec. XX”   GlobeEdit, 2017 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-3330807563
101 Bîja Mihaela ”Îndrăgostit de dragoste” ”Discobolul”, 12, nr. 142-143-144 Tipografia Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, 2009 ISSN: 1453 - 8881

Programul de functionare al secretariatului

Luni - Vineri:
07.30 – 15.30

Program cu publicul

Luni - Joi

13.30 - 15.00

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a